กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความเข้าใจภาษาพูด ของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมโรงพยาบาลราชวิถี โดยใช้ชุดกิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF