กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาความรุ้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาผ่านชุดกิจกรรม "สนุกคิดคณิตศาสตร์" ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF