กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษากฎหมายจำนองและกระบวนการบังคับจำนองของประเทศญี่ปุ่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF