กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่มีต่อนักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF