กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาททางการเมืองขององค์กรประชาสังคมที่มีต่อองค์กรส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF