กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระบวนการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF