กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยเสี่ยงในการต่อยอดเชิงพาณิชย์เทคโนโลยีทำความสะอาดพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์: บริบทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF