กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแก้ตัวในการศึกษาพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดินของกลุ่มแม่บ้านฝึกอาชีพในจังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF