กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมเล่นพนันชนไก่ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ : บูรณาการทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผลและทฤษฎีตามแผน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF