บทวิจารณ์หนังสือ “Korean Unification: Inevitable Challenges”

  • วิเชียร อินทะสี
คำสำคัญ: Korean, Unification, Inevitable, Challenges

บทคัดย่อ

การรวมเยอรมนีตะวันออกเข้ากับเยอรมนีตะวันตกในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 อันเป็นช่วงเวลาเดียวกับการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก และการสิ้นสุดสงครามเย็นแวดวงนักวิชาการ สื่อสารมวลชน และผู้กำหนดนโยบายด้านต่างประเทศต่างพุ่งความสนใจไปที่คาบสมุทรเกาหลี ซึ่งบางส่วนคาดการณ์ว่าเกาหลีเหนืออาจล่มสลาย และรวมเข้ากับเกาหลีใต้ในที่สุด แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเกือบ 3 ทศวรรษ เกาหลีเหนือกลับมิได้ล่มสลาย และประเด็นการรวมเกาหลีก็ยังเป็นที่ได้รับความสนใจ ถ้ามองย้อนไปนับตั้งแต่เกาหลีถูกแบ่งแยกที่เส้นขนานที่ 38 ใน ค.ศ. 1945 เพื่อเป้าหมายในการปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตแต่เมื่อภารกิจดังกล่าวเสร็จสิ้น มหาอำนาจทั้งสอง กลับไม่สามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเกาหลีได้ ในที่สุด เกาหลีส่วนใต้ได้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือเกาหลีใต้ และเกาหลีส่วนเหนือสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People’s Republic of Korea) หรือเกาหลีเหนือ ขึ้นใน ค.ศ. 1948  (อ่านต่อในฉบับเต็ม PDF)

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทวิจารณ์หนังสือ