กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF