กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การนำนโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF