กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสำคัญและอัตลักษณ์ทางเดี่ยวระนาดทุ้ม เพลงทยอยเดี่ยวทางครูพินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF