กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะผู้ตาม : กรณีศึกษาจากปรากฏการณ์มวลมหาประชาชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF