กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โมเดลสนับสนุนการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน บริบทธนาคารพาณิชย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF