กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปิดรับ ความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์และความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา กรณีศึกษาศูนย์ข่าวภาคใต้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF