กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างบรรษัทข้ามชาติในญี่ปุ่นกับบริษัทลูกในไทย: กรณีศึกษาบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF