กลับไปที่รายละเอียดของบทความ องค์ประกอบด้านนวัตกรรมสู่ความสำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์ (Online Travel Agent) ในประเทศไทย กรณีศึกษา ความคิดเห็นของพนักงานในบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์แห่งหนึ่ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF