กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF