กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)ในกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF