กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF