กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ห้องสมุดมนุษย์: แนวคิดและการปฏิบัติในทรรศนะของพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF