กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF