กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF