กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะทนายความต่อการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF