กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF