กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีหลักประกันทางธุรกิจ โดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF