กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประมาณอายุคราบเลือดโดยวิธีทางจุลชีววิทยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF