กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะและการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย ในโฆษณาเพื่อการท่องเที่ยว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF