กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประสานงานระหว่างผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาหลัก กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF