กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ กรณีศึกษา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF