กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พระมหาสมณวินิจฉัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF