กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นวัตกรรมการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการภายใต้บริบทของการดำเนินกิจการเพื่อสังคมของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF