กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาต้นแบบการพัฒนากลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากกล้วย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF