กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดออร์ตัน-กิลลิงแฮม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF