กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF