กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF