กลับไปที่รายละเอียดของบทความ The ปัจจัยที่ส่งผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ต่อการยอมรับแอพพลิเคชั่นกวดวิชาของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Generation Z) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF