กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำแนกลักษณะองค์ประกอบของระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เทคนิค Scanning Electron Microscope/Energy Dispersive X-ray Spectroscopy ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF