กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการตลาด สำหรับผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชน ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF