กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าใหม่และการวัดการกระจายรายได้ของผลิตภัณฑ์ขนมลา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF