กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี: การศึกษาเปรียบเทียบ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF