กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤตไวรัสโควิด-19 และการปรับตัวทางโครงสร้างรายได้ของ สายการบินแบบให้บริการเต็มรูปแบบ: การวิเคราะห์อัตราร้อยละ การเปลี่ยนแปลงของแหล่งรายได้สายการบิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF