กลับไปที่รายละเอียดของบทความ องค์ประกอบของความเครียดทางเทคโนโลยีและกลไกยับยั้งความเครียดทางเทคโนโลยีต่อการปฏิบัติงานที่บ้าน: บริบทอุตสาหกรรมธนาคาร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF