กลับไปที่รายละเอียดของบทความ “นาย ก.ศ.ร. กุหลาบแห่งกรุงสยาม” ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF