“นาย ก.ศ.ร. กุหลาบแห่งกรุงสยาม”

  • ชวลิต สวัสดิ์ผล
คำสำคัญ: ก.ศ.ร., กุหลาบ, กรุงสยาม

บทคัดย่อ

นาย ก.ศ.ร.กุหลาบ หรือกุหลาบ ตฤษณานนท์ เป็นบุตรคนสุดท้องของ นายแสง พระทุกขราษฎร์ กรมการเมือง นครราชสีมา (สมัยกรุงเก่า) กับนางตรุศ ชาวบางพรมริมคลองบางกอกน้อย แต่ได้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์เจ้าหญิงกินรี พระราชธิดาในรัชกาลที่ 3 โตขึ้นได้บวชและได้รับการศึกษาความรู้แบบตะวันตกกับสังฆราช ปาลเลอกัวซ์ที่วัดอัสสัมชัญ บางรัก เคยไปปารีสและอยู่ในยุโรประยะหนึ่งจึงมีความร้กู ว้างขวาง มีความคิดแหวกแนวล้ำยุค ชอบงานหนังสือเขาจัดพิมพ์หนังสือเล่มแรกชื่อกฎหมายพระคัมภีรธรรมสาตรกิจโกศลหรือหนังสือกฎหมายนายโหมด ซึ่งเป็นหนังสือที่เคยถูกริบในสมัยรัชกาลที่ 3 เขามีชีวิตระหว่างรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 5 เป็นสามัญชน ผู้กล้าหาญในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมจารีตอย่างตรงไปตรงมาผ่านงานนิพนธ์ของเขา นายกุหลาบเป็นทั้งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เจอร์ ก.ศ.ร.กุหลาบได้เขียนงานนิพนธ์จำนวนมากมีทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ (อ่านต่อในไฟล์ PDF)

เผยแพร่
01-05-2018
ประเภท
บทวิจารณ์หนังสือ