ANTI AGING By DR. MAST รู้ทันโรคภัย ชะลอวัยความชรา

  • พัทธนันท์ ศรีม่วง โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำสำคัญ: ชะลอวัย, รู้ทันโรคภัย ชะลอวัยความชรา

บทคัดย่อ

ANTI AGING by Dr. MART รู้ทันโรคภัย ชะลอวัยความชรา” ผู้เขียนได้เริ่มต้นของการนำเสนอเนื้อหาให้ผู้อ่านได้เข้าใจคำว่า “ภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด” โดยการใช้ตัวเลข 20,000-200,000 มาสื่อความหมาย โดยผู้เขียนเรียกภาวะที่ร่างกายเข้าใกล้ 200,000 ว่า ภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด (Optimal Health) แต่ภาวะที่ต่ำกว่า 200,000  แต่ยังไม่ต่ำกว่า 20,000  และทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น เหนื่อยง่าย อ้วนง่าย ง่วงนอนบ่อย ตื่นสายหรือตื่นยาก นอนไม่หลับ ติดกาแฟ อาการท้องผูกท้องเสียบ่อยๆ ซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน อาการเหล่านี้มักก่อให้เกิดความรำคาญหรือเกิดปัญหาการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงเกิดการเสื่อมหรือถดถอยของร่างกายและจิตใจ ผู้เขียนเรียกภาวะนี้ว่า ภาวะต่ำกว่าสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด (Sub-optimal Health) โดยภาวะนี้ไม่จัดว่าเป็นโรค และภาวะที่ต่ำกว่า 20,000 คือ ภาวะการเกิดโรค (Disease)

เวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแก้ไขภาวะที่ต่ำกว่าสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดให้กลับคืนสู่ภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดในทุกๆด้าน เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 15 ตอน โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้      1. เวชศาสตร์ชะลอวัยคืออะไร ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด 2. ภาวะโภชนาการ อาหารและโภชนาการเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพ เราควรกินและไม่กินอะไร กินอย่างไร และกินเวลาใดจึงจะเกิดประโยชน์ 3. การนอน การนอนที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร และฮอร์โมนที่สำคัญเกี่ยวกับการนอนมีอะไรบ้าง 4. ความเครียด ความเครียดทางจิตใจและทางร่างกายส่งผลให้เกิดการหลั่งของฮอร์โมนคอร์ติซอสทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของต่อมหมวกไตเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสื่อมและชรา 5. การออกกำลังกาย คนแต่คนไม่สามารถออกกำลังกายได้เหมือนกัน การออกกำลังกายแบบไหนที่จะเหมาะกับตนเอง 6. อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลิสระ อนุมูลอิสระก่อให้เกิดความเสื่อมและความชราของเซลล์ เป็นเหตุของการกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็ง สารต้านอนุมูลอิสระสามารถป้องกันการเสื่อมของเซลล์ 7. ไกลเคชัน คือภาวะที่โมเลกุลของน้ำตาลไปเกาะส่วนของโปรตีนหรือไขมันในร่างกายภาวะนี้นำไปสู่ความเสื่อม อาหารที่มีองค์ประกอบของโปรตีนและน้ำตาลที่ผ่านความร้อนสูงทำให้อาหารเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล กระบวนนี้ทำให้เกิด AGEs (Advanced Glycation End Product)  และสารอนุมูลอิสระ ส่งผลให้เซลล์เสื่อม 8. การอักเสบ เป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการเกิดความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ กระบวนการอักเสบมี 3 ขั้นตอนที่สำคัญ แม้ว่าการอักเสบจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่อาจส่งผลให้เกิดภาวะเสื่อมของอวัยวะต่างๆได้ 9. สารโลหะหนักและคีเลชัน การปนเปื้อนของสารเคมี-โลหะหนักที่มาจากของใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การทำคีเลชัน (Chelation) สามารถกำจัดสารพิษออกได้ 10. ภาวะฮอร์โมนแปรปรวน ฮอร์โมนมีความสัมพันธ์กับการทำงานของเซลล์ สมรรถภาพของร่างกาย ความเสื่อม และความชรา การเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานฮอร์โมนและการรู้จักใช้ฮอร์โมนชดเชยเสริมชนิดธรรมชาติเป็นหลักการของเวชศาสตร์ชะลอวัย 11. ภาวะอ้วนลงพุง หรือ Metabolic X Syndrome  เกิดจากภาวะดื้ออินซูลิน นำไปสู่การเกิดโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคเบาหวาน เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 12. สารมลพิษมลภาวะซ่อนเร้นอื่นๆ ได้แก่ การบริโภคสารทดแทนความหวานแทนน้ำตาล และน้ำตาลแฝง มลพิษภายในบ้านที่มาจากสารเคมีต่างๆที่นำมาใช้ หรือแม้แต่ความเป็นกรด-ด่างของอาหารมีผลต่อกระทบต่อเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 13. เวชศาสตร์ความงาม สารโบทูลินัมท็อกซิน ฟิลเลอร์ ไฮยาลูโรนิกแอซิด และเลเซอร์ที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความชราของรูปลักษณ์ภายนอกที่ต้องควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพภายในจึงจะเป็นความงามที่แท้จริง 14. การตรวจสุขภาพประจำปีแบบเวชศาสตร์ชะลอวัย มีการตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจสุขภาพปกติ เช่น การตรวจวัดระดับฮอร์โมน การตรวจภาวะน้ำตาลเกาะโปรตีน การตรวจประเมินอนุมูลอิสระและสารต้านแอนติออกซิเดนท์ การตรวจประเมินสารโลหะหนักสะสมในร่างกาย เป็นต้น 15. วิถีชีวิตชะลอวัย เป็นการนำเสนอเคล็ดลับของศาสตร์การชะลอวัยสู่การมีสุขภาพที่ดีและอ่อนเยาว์

            โดยสรุป หนังสือเล่มนี้แม้ว่าจะมีเนื้อหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่ผู้เขียนได้ดัดแปลงภาษาหรือเปรียบเทียบอ้างอิงจากสถานการณ์ใกล้ตัวนำมาเขียนและถ่ายทอดเรื่องราวจากเรื่องที่ยากๆ ให้เป็นเรื่องที่ง่าย ผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาก่อนก็พอที่จะเข้าใจได้และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตามแนวทางของเวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อจะป้องกันการเกิดโรคและเสริมสร้างสุขภาพพื้นฐานที่ดีให้กับตนเองและครอบครัว ด้วยผู้เขียนเป็นทั้งแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ อีกทั้งเป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องได้  

เผยแพร่
31-12-2021
ประเภท
บทวิจารณ์หนังสือ