กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไอทีเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF