กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF