กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจหาสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตที่ตกค้าง ในผักที่ใช้ประกอบอาหารของฝ่ายโภชนาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF